Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

blueeberry
Każda kobieta lubi jak facet o nią walczy.
— Prawo Agaty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakarna karna
blueeberry
“Księżniczka wyszła z bajki. Poszła pić piwo i palić fajki.”
blueeberry
blueeberry
blueeberry
indie couple | tumblr
Reposted fromweightless weightless
blueeberry
3901 a61d
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viakatkad katkad
blueeberry
1139 5566
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakatkad katkad
blueeberry
5117 7213
blueeberry
5136 8f7c 500
Wiersze o moim psychiatrze 2
blueeberry
blueeberry
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viakarna karna
2812 85f5 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk
7008 2c65 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk
blueeberry
5553 9697 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viakatkad katkad
blueeberry
5560 9bc4 500
"Wiersze o moim psychiatrze" 5
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaoutline outline
blueeberry
Reposted frompischus pischus viaaggape aggape
blueeberry
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viaaggape aggape
blueeberry
2168 703b
Reposted fromcharming charming viadouxsouvenirs douxsouvenirs

June 10 2015

blueeberry
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
http://polowanienaobloki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka
6170 3cc9 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl